Evangélikus Missziói Központ

Feliratkozás Evangélikus Missziói Központ hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 24 perc 18 másodperc

„Szeretetre, irgalomra, megváltásra van szüksége a ma emberének is"

2021, április 7 - 02:00

Miért fontos az alapvető emberi értékekről szólni, és azok újra felfedezésében segíteni a kortársainkat? Milyen változásokat észlel a mai világban és az egyházban? A Híd magazin főszerkesztőjét, Szeverényi Jánost kérdezzük az első negyedévi lapszám fókusztémájáról. 

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Kereszthordozás és feltámadás – az emberért

2021, március 30 - 02:00

Jézus Krisztus önkéntes áldozatával, halálával és feltámadásával hozta el az embernek a bűnbocsánat és az új élet lehetőségét. Hogyan törhet be a feltámadás ténye a ma emberének életébe is? Miért kellett Jézusnak keresztet hordoznia, szenvednie?
Ezeket érinti két rövid interjúnk Bozorády Zoltán és Laczki János lelkészekkel, ill. Szeverényi János áhítata Péter megfeddésének a története alapján.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

 

Cigánymisszió: rajtuk is az Isten segíthet

2021, március 24 - 01:00

A cigányok felé őszintén, elfogadással kell közelíteni, ők minden hamisságot kiéreznek a szavak mögül, fogalmaz Laczki János, aki 2004-ben kapott lehetőséget Szentetornyán az Orosházi Evangélikus Egyházkerület egyik lelkészeként az ott élő cigányok közötti misszióra.
A szolgálat mibenléte mellett arról is beszélgetünk, hogy miként várható Isten által formált változás az életükben, illetve mi az, amit tőlük érdemes megtanulni.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Isten vonzása és a döntéseink

2021, március 18 - 01:00

Laczki János 2004-től az Orosházi Evangélikus Egyházközségben és annak leánygyülekezeteiben, Szentetornyán, Kardoskúton és Rákóczitelepen végez lelkészi szolgálatot.
Szentetornyán ő kapott lehetőséget az ott élő cigányok közötti misszióra, amelynek mára sok gyümölcse tapasztalható. A lelkész ezúttal megosztja velünk, hogy miként mondott le a vegyészi pályáról és lett lelkész, és megismerhetik gondolatait az okkultizmus veszélyeiről és a Jézusban való hitre jutásról.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Végül mindenkinek magának kell döntenie

2021, március 18 - 01:00

Laczki János 2004-től az Orosházi Evangélikus Egyházközségben és annak leánygyülekezeteiben, Szentetornyán, Kardoskúton és Rákóczitelepen végez lelkészi szolgálatot.
Szentetornyán ő kapott lehetőséget az ott élő cigányok közötti misszióra, amelynek mára sok gyümölcse tapasztalható. A lelkész ezúttal megosztja velünk, hogy miként mondott le a vegyészi pályáról és lett lelkész, és megismerhetik gondolatait az okkultizmus veszélyeiről és a Jézusban való hitre jutásról.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

A házasság szakítópróbái

2021, január 15 - 01:00

Dr. Tolnay Lajos nőgyógyász főorvos és dr. Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus átélt szakítópróbákat házasságában, de sem konfliktushelyzetek, sem a munkával és szolgálatokkal zsúfolt hétköznapok, sem betegség nem választotta el őket egymástól és a kettejükkel hármas fonálban összekapcsolódó Istentől.
A Bibliai Házassággondozó Szolgálat és a Budapest-Pasaréti Református Egyházközségben szervezésében elhangzott tanúságtétel szerkesztett, rövidebb változata.

„Isten titka, hogy Ő hogyan használ engem”

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Horváth-Hegyi Áron sámsonházai evangélikus lelkész életében meghatározó, hogy öt testvér mellett és a nyíregyházi evangélikus gyülekezet közösségében nőhetett fel. A lelkészük, Adámi László lányát, Adámi Johannát kapta életre szóló társául, akivel hat gyermekük született. Informatikus diplomája megszerzése után végezte el az evangélikus teológiát.
Beszélgetésünkből kiderül, hogyan indult a lelkészi hivatása és mi mozgatja ebben, valamint hogy mit jelent számára a nagycsaládos lét.

Ezer „igen” a házasságban

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna és Győri András Timótheus

Magyarországon 2021-ben a hét arcai Pálúr János orgonaművész, a Budapest-Fasori Református Egyházközség kántora és felesége, Pálúr Kornélia magyar–angol szakos tanár, a Julianna Református Általános Iskola igazgatóhelyettese. Az általuk választott idei mottó: „Ezerszer is igen!”
A beszélgetést követően Szeverényi János szól arról, hogy mit jelent számunkra Istennek a Biblia első lapjain olvasható kijelentése: „Nem jó az embernek egyedül lenni”.

Egy család útja a keresztségig

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Baranka György és Győri András Timótheus

A fiatal házaspár, Hajnal Andrea és Szaxinger Attila, miután megismerkedtek más vallásokkal, szellemi irányzatokkal, új lakóhelyükön, Nagytarcsán a keresztyénség felé kezdtek vonzódni az evangélikus gyülekezethez tartozókon keresztül.
Egy Házasság hetére meghirdetett előadássorozat után Alpha-kurzusra, majd felnőtt hittanra jártak a gyülekezetben, melyek nyomán hitre jutottak és megkeresztelkedtek gyermekeikkel együtt.

Az evangélikus "sportnagypapa"

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Lelkészcsaládban nevelkedett, de körülményei nem engedték, hogy az ötvenes években teológiai tanulmányokba kezdjen, lelkész legyen. Evangélikus egyházunknak azonban tevékeny tagja évtizedek óta, több különböző tisztséget betöltve is. Hivatásául pedig a sportot választotta: edzőként sok gyerekkel szerettette meg az asztaliteniszt. Egyik mai tanítványa – egészen fiatal kora ellenére – évek óta sikert sikerre halmoz a versenyeken.

Fest Attilával, a Szarvasi Körös Asztalitenisz-sportegyesület elnökhelyettesével, vezetőedzőjével és az ifjú tehetséggel,
az evangélikus iskolában tanuló Szántosi Dáviddal találkoztunk.

Döntés, felelősség, áldás

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Kulcsár Tibor és Szeverényi János

A műsor először arról gondolkodtat el, hogy milyen módon teljesültek Isten ígéretei Ábrahám első fiának, a Hágártól született Izmaelnek az életében. Milyen következményekkel járt Ábrahám és Sára döntése, hogy nem várnak Istenre az utódjuk érkezésével? Kulcsár Tibor gondolatai.
Vatai Gyula volt börtönparancsnok szavai szintén a felelősség kérdésére mutat rá: valami módon "őrizői" vagyunk a testvéreinknek. A bűnöket ott lehet letenni, ahol elfogadják a bocsánatkérést, fogalmaz a börtönmissziós.

Jézus kezében megnyugodni

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Horváth József 

Mindenki különféle tapasztalatokkal, tanulságokkal és – sok esetben sajnos – veszteségekkel lép túl a koronavírus okozta betegségen. Pezenhófer Brigitta és Stampf Ildikó karanténjukról és a mások felé való felelősségről szólnak, míg Magyar Sándorné Hegyi Mária főként szeretett férje elveszítésének megéléséről. Mindhármuk szavait meghatározza a bajokat is átvészelő, reményteli istenhitük. Három szombathelyi testvérünket a Mária Rádió riportere, Horváth József kérdezte.

A rászorultságban derül ki, ki áll mellettünk

2021, január 7 - 01:00

Készítette: Koltay Veronika

Továbbra is mindennapjainkat meghatározó, számos kérdést és félelmet is generáló téma a koronavírus járvány. A „Találkoztam a koronavírussal” című sorozat részeként készült interjúban Kerényi Kata, a Mária Rádió Savaria önkéntese elmondja, mit élt át, milyen felfedezésekkel gazdagodott kéthetes önkéntes karanténjában.

„Isten csalja a legtöbb mosolyt az arcunkra"

2021, január 1 - 01:00

Készítette: Bolla Zsuzsanna

Tomka Anna számára munka, hobbi és szenvedély biogazdaságuk vezetése. Gyerekkori álma valósult meg, amikor 2016-ban megvásárolták Szennán a jókora gyümölcsöst, ahol a versenyszférában eltöltött tizenhat év után kezdték meg a munkát és tanultak bele a gazdálkodásba.
Isten áldása van a gyümölcsösön és az életükön, és Ő adja az újabb és újabb találkozásokat, ötleteket, vallja Anna.

Kontrasztos karácsony

2020, december 21 - 01:00

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„A sok emberi nyomorúsággal és a sötétséggel szemben szólal meg az evangélium” – fogalmaz Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, akivel a 2020-as, korlátozott módon lezajló ünnepben is ott rejlő áldott lehetőségekről és örömről beszélgettünk.
Hiszen a karácsony nem is annyira „Csendes éj”-ről szól, mint inkább arról, hogy megszólal az Isten, vendégünk szavai szerint.

Covid és virtuális gyülekezet

2020, november 26 - 14:51

Még mindig a feldolgozás idejét éljük, hiszen a pandémia egy új, globális tapasztalata az emberiségnek. Ez a történet még eltart egy ideig...

Széljegyzet – avagy róluk ki készít majd sikerfilmet?

2020, november 26 - 14:51

Dr. Széchey Rita írásában orvosi megközelítésben reflektál a gyermekeket érintő érzékenyítő törekvésekre és a nemváltást célzó kezelések, műtétek veszélyeire.

Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnökének körlevele és hitvallása

2020, november 23 - 01:00

Részlet Garádi Péter alább közölt körleveléből, amely után a személyes hitvallása olvasható:

„Kedves Testvérem, aki olvasod ezeket a sorokat! Ha úgy gondolod, hogy az alábbi/mellékelt Személyes hitvallás szorongató időben írás tartalmával egyetértesz, mert ez neked is személyes hitvallásod, akkor kérlek, fejezd ki ezt szóbeli, írásbeli megszólalásoddal, aláírásoddal és azzal, hogy gyülekezetedben, rokonságodban, tágabb környezetedben másoknak is felhívod a figyelmét arra, hogy hitvallásos időket élünk, amikor Isten minden keresztyénnek az eddig tapasztaltnál nagyobb felelősséget és több szolgálatot adott. ...” 

„Hitre jutottam”

2020, október 8 - 02:00

Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Balczó Mátyás író, újságíró a szentgotthárdi evangélikus gyülekezet presbitere. Az idáig vezető útról, a mélyre zuhanások miértjeiről, Isten számára való hasznosságról és hitünk megvallásáról gondolkodtat el a vele készült interjúban.
Szeverényi János áhítata is a hívők világunkban betöltött szerepét érinti: hirdessük Isten szeretetét és helyesen értelmezett törvényét.

Megmagyarázhatatlan békesség – fájdalmak között is

2020, október 8 - 02:00

Dobóné Somogyi Eszter szociális munkásként drogos hajléktalanok között dolgozott tíz éven át Budapest utcáin. Férjhez ment Dobó Dániel evangélikus lelkészhez, vidékre kerültek, édesanya lett. Elindította a nagy sikerrel működő esztiteka.blog.hu-t, majd novellaírásba kezdett, és hamarosan elkészül első regénye is. Kisebbik gyermekük otthoni ellátása mellett a miadéle.com oldal koordinátora, valamint vállalkozások közösségi oldalait kezeli, és megjelenést biztosít számukra saját felületein. Hivatásáról, házasságáról és gyermekeiről megosztott történetei Isten jóságos vezetéséről, egy „karnyújtásnyira” lévő kegyelméről szólnak.

Oldalak