Pályázatot hirdettek a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda óvodavezetői állására

Pályázatot hirdettek a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda óvodavezetői állására

Share this content.

Szöveg: MEE OI NOO
Csömör – A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot hirdet a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda intézményvezetői (óvodavezetői) állására. Az alábbiakban a pályázati kiírást olvashatják.

A pályázatot meghirdető szerv: Magyarországi Evangélikus Egyház 

 Meghirdetett munkakör, beosztás megnevezése, a munkavégzés helye: 

intézményvezető (óvodavezető)

Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda (OM azonosító: 203353) 

székhely: 2141 Csömör Kacsóh Pongrác utca 6.

Intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • legalább öt év evangélikus egyházközségi tagság
 • evangélikus konfirmáció, lelkészi ajánlás

Az intézményvezetői megbízatás és a munkaviszony időtartama:

 • A megbízás 5 évre szól.
 • A megbízás kezdete 2021. augusztus 1.
 • A megbízás vége 2026. július 31.
 • Munkaviszony: határozatlan időre szóló munkajogviszony

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: 

 • Juttatások: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerint

Az intézményvezető lényeges feladatai:

 • a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda pedagógiai-szakmai vezetése,
 • a pedagógiai munka szervezése, 
 • az intézmény törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának megvalósítása
 • a nevelőtestület vezetése
 • humánerőforrás-gazdálkodás

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázati feltételekben előírtak teljesüléséről szóló igazolásokat, okleveleket
 • önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétől

A pályázathoz mellékelni kell:

 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi), amely igazolja, hogy a pályázó nem áll a foglalkozás alóli eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
 • konfirmációi emléklap hiteles másolatát, vagy a konfirmáció igazolását
 • cselekvőképességi nyilatkozatot, amely igazolja, hogy nem áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

 • A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 12.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 24.

Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről:

Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztály

Varga Márta osztályvezető Tel: 20/399-0464

Pályázat címzése: 

Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda 

Nevelési és Oktatási Osztály

Varga Márta

1085 Budapest, Üllői út 24.

A borítékra írják rá: „Intézményvezetői pályázat-csömöri óvoda” 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!